Watch Download
Image The Wandering Earth II

The Wandering Earth II

7/10
Release Date 2023-01-22
Runtime 173 minutes
Genres Science Fiction, Action, Drama
Stars Wu Jing, Sha Yi, Zhu-Yan Manzi, Li Xuejian, Andy Friend
Directors Wang Zhonglei, Nick Cheung, Albert Yeung, Wu Jing, Wayne Chang

A prequel to The Wandering Earth.

Recommendations

Similars